Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Iloa vanhemmuuteen vertaistuesta ja vuorovaikutusleikeistä

Lisätty 14.11.2017

 

Perheterapialehdessä 3/2017 julkaistiin psykologi Satu Korhosen artikkeli "Vanhempana vahvemmaksi - kohti myönteistä vuorovaikutusta. Työmalli ja ryhmäinterventio vanhempien kokemana."  (Lehden voi hankkia täältä)

Artikkelissa kuvataan ”Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta” -työmallia ja vanhempien kokemuksia työmallin työskentelyperiaatteita noudattavasta ryhmäinterventiosta. Intervention yhtenä tavoitteena on vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä myönteistä vuorovaikutusta, jota ryhmän aikana pyritään tukemaan muun muassa ohjaamalla vanhempia vuorovaikutusleikkien leikkimiseen lapsen kanssa. Tutkimuksessa tarkastellaan vanhempien kokemuksia ryhmästä, vuorovaikutusleikeistä sekä vanhempien kokemaa muutosta itsessä ja lapsessa.

Tutkimuksen aineisto on kerätty ”Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta” – ryhmiin osallistuneilta vanhemmilta vuosina 2009–2016 (N=64). Aineistoa on analysoitu sekä laadullisesti että tilastollisesti. Vanhempien kokemusten perusteella ryhmäintervention tavoitteet toteutuvat hyvin. Tulosten perusteella ryhmissä on ollut luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri. Vanhemmille vertaistuki on merkityksellistä. Myönteiseen vuorovaikutukseen ohjaamisessa olennaista on, että vanhempi ymmärtää leikkimisen idean ja merkityksen lapselle. Vanhemmat kokivat saaneensa iloa vanhemmuuteen ja vanhempien käsitys lapsesta muuttui myönteisemmäksi.

Työntekijän terapeuttiset taidot tarjoavat mahdollisuuden soveltaa erilaisia vanhemmuuden tuen interventioita tarpeen mukaisesti. Lisäksi pohditaan myötätuntoisen yhteyden rakentumisen merkitystä.