Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vanhemmuuden tukeminen

Vanhemmuuden tukeminen on yhteistyötä

Hyvä yhteistyösuhde, luottamus ja empaattinen suhtautuminen vanhempaan toimii vanhemmuuden tukemiseen liittyvän työskentelyn perustana. Voimavarakeskeisyys, narratiivisuus ja dialogisuus antavat suuntaviivoja työskentelylle, jossa työntekijä ei ole ylivertainen asiantuntija. Ammatillinen vanhemmuuden tukeminen edellyttää vahvaa teoreettista osaamista ja ammattieettisten kysymysten tiedostamista.

 

"Vanhempana vahvemmaksi - kohti myönteistä vuorovaikutusta" - työmalli

Vanhemmuuden tukemisen työmallia ammattilaiset voivat hyödyntää sekä yksilöllisessä että ryhmämuotoisessa vanhemmuuden tukemisessa, ennaltaehkäisevänä työmuotona tai osana hoidollista työskentelyä. Mallissa huomioidaan sekä vanhemmuuden tukemisen asiasisältö (mitä) että toteuttamisen tapa (miten).

Tämä perustuu ajatukseen siitä, että muutos tapahtuu parhaiten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Esimerkiksi ryhmämuotoisessa vanhemmuuden tukemisessa asiasisällön lisäksi olennaista on vertaistuki sekä työntekijöiden tapa olla vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Muutos on todennäköisempää, kun vanhempi kokee tulevansa kuulluksi ja kokee olonsa turvalliseksi.  

 

Työmallin sisältö tiivistetysti

1. OMAN TYÖSKENTELYTAVAN HUOMAAMINEN

Hyvä yhteistyösuhde on vanhemmuuden tukemisen perusta. Työskentelyssä voi hyödyntää voimavarakeskeisiä ja perheterapeuttisia menetelmiä (narratiivisuus, dialogisuus, reflektointi). Työntekijältä vaaditaan kykyä tunnistaa ja säädellä omia tunteitaan. Ei asettauduta ylivertaiseksi asiantuntijaksi.

2. ARVIOINTIVAIHE

Tarpeen mukaisen työmuodon valinta ja tavoitteiden määrittely yhdessä perheen kanssa. 

Vanhemmuuden tukemisen osalta teoreettinen tieto auttaa työntekijää hahmottamaan, milloin tarvitaan yksilöllisempää tukea ja milloin esimerkiksi ryhmämuotoinen tuki on parempi vaihtoehto. Ammattitaito auttaa arvioimaan, milloin lyhytkestoinen neuvonta on riittävää ja milloin tarvitaan pidempikestoista työskentelyä. Perheen muutosvalmiuden huomioiminen.

3. INTERVENTIO

Työskentelyvaihe, esimerkiksi ryhmä tai yksilöllinen tuki. Huomioidaan terapiatyössä yleisesti vaikuttavat tekijät.

4. SEURANTA

Huolehditaan jatkuvuudesta ja seurannasta. Tavoitteena on vanhemman toimijuuden ja tukiverkostojen vahvistuminen.

 

Lue lisää

Vanhemmuuden tukemisen työmalli

sekä artikkelista 

Korhonen, S. (2017) Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta. Työmalli ja ryhmäinterventio vanhempien kokemana.

Perheterapia-lehti 3. Lehden voi ostaa täältä