Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vanhempana vahvemmaksi -ryhmät

Vanhempana vahvemmaksi - kohti myönteistä vuorovaikutusta -ryhmä

Ryhmä on suunnattu noin 3-9 vuotiaiden lasten vanhemmille ja sisältää kahdeksan ammatillisesti ohjattua tapaamiskertaa. 

Ryhmän tarkoituksena on pohtia yhdessä toisten vanhempien ja ohjaajien kanssa vanhemmuutta ja lasten kasvatusta. Kokemuksia jakamalla voi saada hyviä vinkkejä omaan arkeen.
 
Ryhmään voi osallistua jos vanhempana kokee, että rajojen asettaminen on vaikeaa, vuorovaikutus lapsen kanssa on kielteistä tai kaipaa vertaistukea vanhemmuuteen. Ryhmään voi osallistua äiti, isä tai molemmat vanhemmat. Osallistuminen edellyttää sitoutumista siihen, että ryhmässä keskustellut asiat ovat luottamuksellisia.
 
Tapaamisilla on lyhyt alustus päivän teemasta, yhteistä keskustelua ja pienryhmätehtäviä. Kotitehtävien tekeminen auttaa siirtämään asioita myös käytäntöön.
 
Ryhmän tavoitteet 


1. Vertaistuen saaminen

”huomasin, etten olekaan yksin, vaan muillakin on samoja haasteita"

2. vanhemman ja lapsen välisen myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen

”opin uudelleen iloitsemaan lapsistani" 

3. vahvistaa vanhemman rajojen asettamiseen liittyviä taitoja

”sain lisää jämäkkyyttä"

4. tarjota vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvää tietoa

”hyvä kokonaisuus, joka eteni järjestelmällisesti ja harjoituksin saatiin omia oivalluksia"

5. lisätä vanhemman ymmärrystä itsestä ja lapsesta

”löysin uusia näkökulmia vanhemmuuteen” ”sain erilaisia keinoja ymmärtää lasta"
 
Ryhmämalli perustuu psykologi Satu Korhosen ja psykologi Laura Holopaisen Suomen oloihin muokkaamaan vanhemmuuden ryhmäinterventioon.

Kirjassa ”Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta. Kirja vanhemmuudesta ja sen tukemisesta” kuvataan tarkemmin ryhmän toteuttamista. 

 

Ryhmätapaamisten sisällöt

 

1. Vanhemman oma jaksaminen

    Mistä voimavaroja vanhemmuuteen?

2. Hyvän huomaaminen

    Myönteinen palaute

3. Myönteinen vuorovaikutus

    Jaetun ilon kokemukset

4. Lapsi tarvitsee rajoja

    Omien tunteiden hallinta

5. Palkkiojärjestelmä

    Arjen kasvatustilanteet

6. Tunteiden tunnistaminen ja -säätely

    Vanhemman reflektiivinen kyky

7. Rajojen asettaminen

    Kasvatuskeinot ja seuraamukset

8. Miten tästä eteenpäin?

    Vanhempien oma toiveteema

 

Vanhempien palautetta

Lue lisää vanhempien kokemuksia Iloa vanhemmuuteen vertaistuesta ja vuorovaikutusleikeistä 

 

Ryhmän ohjaajille

Ryhmä soveltuu parhaiten ennaltaehkäiseviin palveluihin esimerkiksi perhekeskusten yhteyteen. Tämä on se ryhmä, josta vanhemmat ovat sanoneet "kaikkien tulisi käydä tämä". Vanhempana vahvemmaksi -ryhmän ohjaajana voi toimia sellainen sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on riittävästi perustietoa vanhemmuudesta ja kehityspsykologiasta. Ryhmää kannattaa ohjata työparina. Ainakin toisena ohjaajana olisi hyvä olla psykologi, esimerkiksi perheneuvolasta, neuvolasta tai sote-keskuksesta. Myös psykoterapeutin koulutus tarjoaa erinomaiset valmiudet ryhmän ohjaamiseen. 

 

Ryhmämallia ei ole lisensoitu, eli kirjan ostamalla saa riittävät perustiedot ja oikeuden ryhmän toteuttamiseen kirjan mukaisella tavalla. 

Tavoitteenamme on, että ryhmä olisi tarjolla mahdollisimman monelle vanhemmalle ennaltaehkäisevänä ja kustannustehokkaana, edullisena interventiona. 

 

Ryhmää on kehitetty suurella sydämellä, vanhempien palautetta kuunnellen ja vahvaan tieteelliseen tutkimustietoon nojautuen. 

Vaikuttavuuden kannalta ryhmän ohjaamisessa olennaista on hyvän yhteistyösuhteen syntyminen ja herkkyys ryhmässä tapahtuville ilmiöille. Sitä ei voi täysin käsikirjoittaa valmiiksi, vaan se kumpuaa siitä vuorovaikutuksesta, mikä ohjaajan ja ryhmäläisten välille rakentuu. 

 

Ryhmän ohjaamiseen liittyen on järjestetty tilauksesta koulutusta noin kerran vuodessa.

Ohjaamiseen ja ryhmän käynnistämiseen liittyvissä asioissa lyhyttä neuvontaa voi kysyä ilmaiseksi sähköpostitse (ks. yhteystiedot).

Lisäksi voit tiedustella työnohjausta ja konsultaatiota.