Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kirjan sisällysluettelo

 

LUKU 1
VANHEMMUUDEN TUKEMINEN 
Voimavarakeskeinen työtapa
Työntekijän PACE-asenne ja omat tunteet 

 

LUKU 2
VANHEMMUUDEN TUKEMISEN TAVOITTEET
Tavoitteiden määrittely
Psykoedukaatio
Myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen vanhemman ja lapsen välillä
Vuorovaikutuskehän muuttumisen edellytykset
Toiminnan kautta kohti myönteistä vuorovaikutusta
Vuorovaikutusleikkiohjauksen toteuttaminen
Tunteiden tunnistaminen ja -säätely
Vanhemman auktoriteettiaseman vahvistaminen
Rajojen merkitys lapselle
Auktoriteettiasemassa oleminen
Auktoriteettina toimiminen lasta kunnioittavalla tavalla
Rajojen asettaminen edellyttää tilannearvion tekemistä
Rajojen asettamiseen liittyviä kasvatuskeinoja

 

LUKU 3
TEOREETTINEN VIITEKEHYS
Kiintymyssuhde ja neurotieteellinen tutkimus
Myönteisen vuorovaikutuksen merkitys turvallisen kiintymyssuhteen rakentumisessa
Reflektiivinen kyky ja sen tukeminen
Vanhemman mielikuva lapsesta ja suhteesta lapseen
Ekologinen näkökulma vanhemmuuteen

 

LUKU 4
VANHEMPANA VAHVEMMAKSI - KOHTI MYÖNTEISTÄ VUOROVAIKUTUSTA

RYHMÄMUOTOINEN VANHEMMUUDEN TUKEMINEN
Perustietoa ryhmästä
Ryhmän kokoaminen
Ryhmäilmiöiden huomioiminen
Etukäteisvalmistelut

OHJAAJAN OPAS RYHMÄTAPAAMISILLE
Ensimmäinen tapaaminen
Toinen tapaaminen
Kolmas tapaaminen
Neljäs tapaaminen
Viides tapaaminen
Kuudes tapaaminen
Seitsemäs tapaaminen
Kahdeksas tapaaminen

VANHEMMUUDEN TIETOPAKETTI
TIEDOTE 1
Vanhemman oma jaksaminen
Vanhemmuuteen vaikuttavat tekijät
Kuormittunut vanhemmuus
Mistä voimavaroja vanhemmuuteen?
TIEDOTE 2
Hyvän huomaaminen ja myönteinen palaute
Myönteisen palautteen antaminen
Yllätysihailut
Entä jos lapsen on vaikea ottaa vastaan myönteistä palautetta?
TIEDOTE 3
Myönteinen vuorovaikutus ja jaetun ilon kokemukset
Ohjaamaton leikki
Vuorovaikutusleikit
TIEDOTE 4
Lapsi tarvitsee rajoja
Tehokkaat komennot
Lapsen sisäisen harkintakyvyn kehittyminen
Mitä aivoissa tapahtuu, kun ”pinna palaa”?
TIEDOTE 5
Palkkiojärjestelmän käyttäminen
Palkkiojärjestelmän edut
Palkkiojärjestelmän toteutus
TIEDOTE 6
Tunteiden tunnistaminen ja -säätely
Vanhemman omat tunteet
Vanhemman reflektiivinen kyky
Lapsen tunteiden säätely kehittyy vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa
Rajojen asettaminen edellyttää tilannearvion tekemistä
TIEDOTE 7
Lasta kunnioittava rajojen asettaminen
Rauhoittuminen ja tunnetason yhteyden rakentaminen
Kasvatuskeinot ja seuraamukset
Miksi kasvatuskeinot eivät aina toimi?

KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU

KOTITEHTÄVÄ 1
Vanhemmuuteen vaikuttavat tekijät
Vahvuudet vanhempana
Tavoitteiden määrittely
KOTITEHTÄVÄ 2
Hyvän huomaaminen ja tottelevaisuusharjoitukset
Yllätysihailut
Vanhemman auktoriteettiaseman vahvistaminen
KOTITEHTÄVÄ 3
Tulevaisuuden muistelu
Ohjaamaton leikki
Vuorovaikutusleikit: Yhteyden rakentaminen
KOTITEHTÄVÄ 4
Tehokkaat komennot ja omien tunteiden hallinta
Vuorovaikutusleikit: Rajojen asettaminen
KOTITEHTÄVÄ  5
Tavoitteen määrittely myönteisesti
Palkkiojärjestelmän luominen
Vuorovaikutusleikit: Hoivaaminen
KOTITEHTÄVÄ 6
Tunteiden ilmaiseminen omassa lapsuudenkodissa
Reflektiivisen kyvyn harjoitteleminen
Vuorovaikutusleikit: Onnistumisen kokemukset
KOTITEHTÄVÄ 7
Kasvatuskeinot
Vuorovaikutusleikit: Myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen