Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

"Vanhempana vahvemmaksi - kohti myönteistä vuorovaikutusta" - työmalli

Vanhemmuuden tukemisen työmallia ammattilaiset voivat hyödyntää sekä yksilöllisessä että ryhmämuotoisessa vanhemmuuden tukemisessa, ennaltaehkäisevänä työmuotona tai osana hoidollista työskentelyä. Mallissa huomioidaan sekä vanhemmuuden tukemisen asiasisältö (mitä) että toteuttamisen tapa (miten).

Tämä perustuu ajatukseen siitä, että muutos tapahtuu parhaiten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi ryhmämuotoisessa vanhemmuuden tukemisessa asiasisällön lisäksi olennaista on vertaistuki sekä työntekijöiden tapa olla vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Muutos on todennäköisempää, kun vanhempi kokee tulevansa kuulluksi ja kokee olonsa turvalliseksi. 

 

LUE LISÄÄ :

Vanhemmuuden tukemisen työmalli

sekä artikkelista 

Korhonen, S. (2017) Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta. Työmalli ja ryhmäinterventio vanhempien kokemana.

Perheterapia-lehti 3. Lehden voi ostaa täältä

 

Mallin sisältö tiivistetysti

 

1. OMAN TYÖSKENTELYTAVAN HUOMAAMINEN

Hyvä yhteistyösuhde on vanhemmuuden tukemisen perusta. Työskentelyssä voi hyödyntää voimavarakeskeisiä ja perheterapeuttisia menetelmiä (narratiivisuus, dialogisuus, reflektointi). Työntekijältä vaaditaan kykyä tunnistaa ja säädellä omia tunteitaan. Ei asettauduta ylivertaiseksi asiantuntijaksi.

2. ARVIOINTIVAIHE
Tarpeen mukaisen työmuodon valinta ja tavoitteiden määrittely yhdessä perheen kanssa. 
Palvelutarpeen arviointi riittävässä laajuudessa. Vanhemmuuden tukemisen osalta teoreettinen tieto auttaa työntekijää hahmottamaan, milloin tarvitaan yksilöllisempää tukea ja milloin esimerkiksi ryhmämuotoinen tuki on parempi vaihtoehto. 
3. INTERVENTIO
Työskentelyvaihe, esimerkiksi ryhmä tai yksilöllinen tuki. Huomioidaan terapiatyössä yleisesti vaikuttavat tekijät.
4. SEURANTA
Huolehditaan jatkuvuudesta ja seurannasta. Vanhemman toimijuuden ja tukiverkostojen vahvistuminen.